Postal address
Postbus 132, 4530 AC Terneuzen

Visitors address
Schelpenpad 2, 4531 PD Terneuzen, Nederland.

Tel: +31 (0) 115 647400, Fax: +31 (0) 115 647500
E-mail: port@zeeland-seaports.com  www.zeeland-seaports.com

 

PENUBUHAN SYARIKAT

 

Perhatian peribadi merupakan prioriti utama untuk pihak berkuasa pelabuhan Zeeland Seaports dan juga di pelabuhan-pelabuhan tersebut. Oleh sebab inilah, pelabuhan laut Vlissingen dan Terneuzen begitu dikenali untuk perkhidmatan berdedikasi dan pantas serta tahap produktiviti yang tinggi. Kesemua ini, bersama dengan sambungan ke kawasan pedalaman yang baik mewujudkan persekitaran perniagaan yang begitu mudah.

 

Beberapa sebab untuk menubuhkan syarikat di kawasan pelabuhan Zeeland:

 • lokasi strategik di antara Rotterdam dan Antwerp
 • sambungan ke kawasan pedalaman yang baik melalui jalan raya, jalan air dan landasan kereta api
 • tiada masalah kesesakan
 • jalan masuk ke Eropah
 • pelabuhan yang mudah didatangi
 • mudah didatangi untuk penghantaran melalui air
 • petak tersedia di selat air dalam
 • etika pekerjaan yang cemerlang/tahap produktiviti tinggi
 • penawaran tambah nilai tinggi
 • peluang untuk peneguhan bersama (sinergi) seperti dengan Biopark, Valuepark, Maintenance Valuepark
 • pihak berkuasa pelabuhan yang mesra dan berteraskan pelanggan (Zeeland Seaports)

 

Petak Tersedia

Berminat dengan sebuah petak. Hubungi Zeeland Seaports untuk maklumat lanjut.

Plots available - driven by dedication